Kategórie: Podnikatelia

Najnovšie Príspevky Blogu

Emilio Botín, prezident Universie, príkladný podnikateľ a patrón
Emilio Botín, prezident Universie, príkladný podnikateľ a patrón

Emilio Botín zomrel. Ako študent univerzity mám sklon zdôrazniť aspekt, ktorý médiá v súčasnosti až tak nezvýrazňujú: ich podpora a angažovanosť s univerzitou. Jeho strata predstavuje pre mňa osobne ťažký asimiláciu. Mal som veľa privilégií. Aby som si spomenul na niekoľko, podporoval som univerzitu v Alicante ako rektora a vo veľmi ťažkej politickej situácii; alebo že stavil na projekt virtuálnej knižnice Miguela de Cervantesa, aby sa z neho stal taký, aký je dnes; Alebo mi Universia poverila prvé štyri roky ako generálny riaditeľ.