Informácie

Lehota na oznámenie zápisníc vlastníkom

Lehota na oznámenie zápisníc vlastníkom

ODPOVEĎ, Umenie. 19.3 zákona o horizontálnom vlastníctve sa stanovuje lehota desiatich kalendárnych dní po stretnutí, a to výhradne na uzavretie zápisnice s podpismi predsedu a tajomníka, ale nie na odoslanie jednotlivým majiteľom.

To znamená, že zákon nestanovuje žiadnu lehotu na oznámenie aktu, hoci dôvody obozretnosti naznačujú, že takéto postúpenie sa musí vykonať po jeho podpísaní a uzavretí, pokiaľ z nejakého dôvodu nemôže byť omeškanie opodstatnené.

Nakoniec treba pripomenúť, že toto oznámenie sa musí vykonať pomocou systému umenia. 9 h) možnosť získať dostatok kópií zápisnice na nástenke Spoločenstva, ktorá slúži ako komunikácia všetkým majiteľom, ktorí sa k nim obyčajnými prostriedkami nedostali.

Súvisiace témy: Oznámenie zápisnice rady - stretnutie vlastníkov, lehoty na oznámenie, odoslanie, zaslanie zápisnice. Publicita zápisnice.

Súvisiace témy Bývanie - Spoločenstvá:

  • Doska vlastníka
  • Zápisnica podpísaná radou vlastníkov
  • Výzvy zo strany vlastníkov

Video: Hlavné správy TVT (November 2020).